SWING COPTERS ลองเล่นกันรึยังจากผู้พัฒนา FLAPPY BIRD

21 Aug
swing copters

เกม SWING COPTERS ที่ไม่เป็นรองเกม FLAPPY BIRD ที่เคยโด่งดังกันในอดีต จากนักพัฒนาเกมคนเดิม ต้องทำให้ผมกลับมาอุทาน !@#$%^ อีกครั้ง