วิธีแก้ปัญหาตัวแปร global เป็น off [$_POST] [$_GET]

บางครั้ง server จะมีการปิดตัวแปร global  ทำให้เมื่อมีการเรียกใช้ตัวแปร global จังเกิดปํญหา  ตัวอย่างเช่น เราส่งตัวแปร $_GET[‘id’] แต่ตอนเรียกใช้ เราเีรียกใช้เป็น $id

หรือกรณีที่ เราส่งตัวแปร $_POST[‘name’]  แต่ตอนเรียกใช้ เราเรียกใช้เป็น $name หากตัวแปร global เปิด  ปัญหาก็จะไม่เกิดขั้น แต่กรณีตัวแปร global ปิด ปัญหาก็จะเกิดคือ ตัวแปรที่เราเรียกใช้ จะไม่มีค่า  วิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งคือ  การใช้ ค่ำสั่ง foreach ดังนี้

<?php 
  foreach($_POST as $key=>$value){
    $$key=$value; 
  } 
  foreach($_GET as $key=>$value){ 
    $$key=$value; 
  } 
?>

แล้วเราก็ใช้ตัวแปรได้ตามปกติครับ ….

Moshikub

สวัสดีครับ ผมชื่อโมชิ เป็น Web Developer มาแล้ว 4 ปีตอนนี้เป็น Programmer ที่ Dek-d.com รับงาน Freelance มีไรคุยกันได้ที่ Facebook ครับ