ประวัติ โมชิ สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ Startup 1,000 ล้าน

19 Sep
Moshi sutthikead chantarachairoj

โมชิ จากโปรแกรมเมอร์ ต่างจังหวัด สู่นักธุรกิจ Startup รายได้มากกว่า 300 ล้านปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา โค้ช และนักลงทุน ให้กับ SME และ Startup