T2PM 2 Stage เล่นประกวดดนตรีครั้งที่ 2 งานโตโยต้า

21 Feb

งานนี้ซ้อมกันประมาณ 1 ชั่วโมงเองครับ ได้ที่ 3 ครับเยสๆ ลองไปดูกันด้านล่างนี้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *