Web Print ห้ามปริ้นหน้าเว็บด้วย css ใช้แทน php javascripts

print
หลายๆคนอาจจะทำหนังสือหรืออะไรบางอย่างบนเว็บ แล้วไม่อยากให้คนอื่นปริ้น คัดลอก อะไรต่างๆนานา...
Read more »