Temple Samyaek วัดสามแยก เคยไปครั้งแรกในชาตินี้

10 Oct
วัดสามแยก

ถ้าถามว่ารู้จักวัดนี้ได้อย่างไร โก๋แนะนำมาครับ ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหลอก จนได้เจอกับหลายๆเหตุการณ์กับตัวเอง